• Vị trí
Hiện thống kê

Thành phố Hồng Ngự

(11:13 giờ, ngày 25/06/2022 )
Thành phố Hồng Ngự
Tiêu đề Tổng lũy kế
Tổng số cách ly tại nhà 149
F0 trong cộng đồng 0
Số F0 đang điều trị 25
Số F0 Đã hồi phục 77
Số F0 được chuyển đi 14
Địa phương Cách ly tại nhà F0 trong cộng đồng
Phường An Lạc 19 0
Phường An Lộc 2 0
Phường An Thạnh 60 0
Phường An Bình A 41 0
Phường An Bình B 12 0
Xã Bình Thạnh 2 0
Xã Tân Hội 13 0