• Vị trí
Hiện thống kê

Thành phố Hồng Ngự

(12:41 giờ, ngày 25/06/2022 )
Thành phố Hồng Ngự
Tiêu đề Tổng lũy kế
Số ca trong ngày 27
Số ca đã hoàn thành cách ly 3389
Chuyển viện điều trị 140
Số ca đang quản lý cách ly 207
F1 Tiếp xúc gần F0 189
Người về từ vùng dịch 15
Số người nhập cảnh 15