• Vị trí
Hiện thống kê

Thành phố Hồng Ngự

(11:54 giờ, ngày 25/06/2022 )
Thành phố Hồng Ngự
Tổng dân số : 80.962
Chỉ tiêu Hôm nay Tổng lũy kế
Liều vắc xin phân bổ 0 75034
Điểm tiêm 0 9
Đối tượng được tiêm 0 75034
Tỷ lệ tiêm : 57,83
Địa phương Tiêm mũi 1 Tiêm đầy đủ Tỷ lệ tiêm chủng(%)
Phường An Lạc 5331 3459 48.75
Phường An Lộc 4637 3304 51.03
Phường An Thạnh 17732 10979 71.58
Phường An Bình A 6269 2635 48.06
Phường An Bình B 2859 2519 51.63
Xã Bình Thạnh 5450 2.88 52.87
Xã Tân Hội 4542 2438 62.42