• Vị trí
Hiện thống kê

Thành phố Hồng Ngự

(11:17 giờ, ngày 25/06/2022 )
Thành phố Hồng Ngự
Tiêu đề Tổng lũy kế
Tổ Quản lý Vùng Xanh 543
Địa phương Tổng số vùng xanh
Phường An Lạc 77
Phường An Lộc 54
Phường An Thạnh 178
Phường An Bình A 90
Phường An Bình B 31
Xã Bình Thạnh 67
Xã Tân Hội 46