• Vị trí
Hiện thống kê

Thành phố Hồng Ngự

(11:08 giờ, ngày 25/06/2022 )
Thành phố Hồng Ngự
Tiêu đề Hôm nay Tổng lũy kế
Số người đã xét nghiệm 0 5702
Số mẫu thu thập 0 1263
Tỷ lệ xét nghiệm (%) 0 29.5
Số mẫu dương tính 0 32
Địa phương Số người đã xét nghiệm Số mẫu thu thập Tỷ lệ xét nghiệm (%) Số mẫu dương tính
Phường An Lạc 613 64 24.19 0
Phường An Lộc 534 55 24.28 0
Phường An Thạnh 710 125 11.73 0
Phường An Bình A 740 85 22.45 0
Phường An Bình B 307 33 25.04 0
Xã Bình Thạnh 428 49 17.9 0
Xã Tân Hội 526 84 32.29 0